Budownictwo

Czym jest resurs UTB?

Resurs UTB

Jest to bezpieczny, planowany czas korzystania z urządzeń przeznaczonych do transportu bliskiego. Wyznacza się go na podstawie ilości cyklów pracy maszyny (dotyczy to urządzeń wykonanych ze stali) lub ilości maszynogodzin dla urządzeń, które eksploatują się w określony dopasowany do nominalnego obciążenia UTB sposób. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wprowadziło obowiązek prowadzenia rejestracji i historii pracy urządzeń transportu bliskiego, a więc każdy przedsiębiorca posiadający UTB, zobowiązany jest do prowadzenia takiego rejestru. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://pcm.pomorskie.pl/wynajem-obciazen. Ocenie stopnia zużycia podlegają wszystkie urządzenia transportu bliskiego, podlegające nadzorowi UDT.

Poziom zużycia resursu określa się na podstawie ISO 12482-2014, a także przy pomocy PN-ISO 4301-5, PN-ISO 4301-1 i PN-ISO 4306-1. Planowany okres czasu pracy UTB oceniany jest na podstawie cykli pracy z nominalnym obciążeniem (w skali milionów) lub w przypadku ich mechanizmów – w oparciu o liczbę godzin pracy wykonywanej ze znamionowym obciążeniem.

Zostaw komentarz

Pola wymagane zostały oznaczone gwiazdką*

13 − 7 =