Jak sprawdzić czy nasza firma jest efektywna pod względem energetycznym?

Jak sprawdzić czy nasza firma jest efektywna pod względem energetycznym?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Ustawodawca nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzania regularnych audytów energetycznych. To najprostsza i jednocześnie najbardziej skuteczna forma weryfikacji, czy firma jest efektywna pod względem energetycznym. Na czym polega taki audyt? Z jakich elementów się składa? Strona internetowa https://go-big.com.pl/ dokładnie wyjaśnia procedurę jego działania, jak i poszczególne etapy.

Dokładna analiza

Tego typu audyt sprawdza kilka czynników. Przede wszystkim zużycie energii w budynkach, transporcie czy instalacjach technicznych oraz czy w jakiś miejscach występują obszary o podwyższonej energochłonności. Określa także czy istnieje możliwość zmniejszenia zużycia energii w badanym zakresie.

Audytor podejmuje w tym celu specjalistyczne badania między innymi: nieinwazyjny pomiar przepływu cieczy i powietrza czy instalacji wentylacyjnej i chłodniczej, a także pomiar wydajności urządzeń grzewczych. Na koniec sporządzany jest protokół z przeprowadzonego audytu, w którym opisany jest wynik analizy efektywności gospodarowania energią. We wnioskach umieszczone są również sposoby redukowania zużycia energii, które mogą przyczynić się do większej efektywności w badanym zakresie.

Proponowane zmiany rozpisane są na poszczególne etapy, dzięki czemu ich wprowadzenie jest prostsze. Ponadto w raporcie znajdują się informacje o ewentualnych formach wsparcia, czyli aktualne oferty dofinansowań, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*